Shërbimet tona

Këshilla juridike

- e Drejta punes

- e Drejta te huajve

- e Drejta familjare

- e drejta pensionale (BVG dhe AHV/IV)

Kontributet Pensionale (Kërksa për rimbursimin e kontributeve pensionale AHV und BVG)

Nëse keni jetuar dhe punuar ne Zvicër dhe keni lëshuar Zvicrën përfundimisht, mirpo deri më tani nuk i keni tërhequr kontributet profesionale, zyra jonë ua mundëson që përmes zyrës tonë të bëni kërkesën e tërheqjes së kontributeve pensionale.

- Edhe nëse nuk posedoni me Dokumente nga koha kur keni punuar ne ju gjem numrin personal AHV.

- Bëjmë shqyrtimin e lëndës se a keni te drejtë të beni kërkes per rikthimin e kontributeve pensionale.

- marrim përsipër që ne emrin e juaj te bejm kërkes para organeve përkatës ketu ne Zvicër

- dhe mbas marrjes se konfirmimit nga ana e organeve gjegjës ju njoftojm per proceduar e metutjeshme, si përshembull shuma e fondit pensional, pagesa etj.

Mediation

Ndërmjetësime jashtëgjyqësore

në Familje

gjatë divorcit

në qështjet e drejtes prinderore dhe rregullimin e vizitave të prindërve (Besuch und Sorgerecht)

Rrëmbimi ndërkombëtar i fëmijëve

në mardhëniet e punës

në Ekonomi

në negociata dhe kontraktim.