Miftar Zymberi, i lindur më . 08.08.1979.


Përgaditja profesionale

CAS Anwalt des Kindes Shkollimi në Akademinë Evangjeliste - Avokati për të mitur


Shkollimi për Mediation (ndërmjetësim jashtegjyqësor) në Konstanzer Schule für mediation – Mediator KSM


Mediation Ekonomik SGO Business School - Glattbrug - Mediator Ekonomik


Studimet Master në Universitetin e Bernit


Provimin e gjuhës gjermane në Universität Bern und Universität Zürich


Fakulteti Juridik - Universiteti Prishtinës - Jurist i diplomuar 

Anëtarë

Mediator MiKK - Internationale Kindesentführungen http://www.mikk-ev.de