SHËRBIMET TONA NË DETAJE

Këshilla juridike

 • drejtës familijare,
 • drejtës për të huaj,
 • drejtës të punës,
 • drejtës ndërkombëtare.
 • AHV/IV
 • Mediation - ndërmjetësime jashtëgjyqësore

 • Informacione në lidhje me integrim në shtetin e Zvicres (sistemin shkollor, (AHV-IV) pensionit të pleqeris dhe të invaliditetit, menyrat për gjetjën e punës, informata për lejeqëndrim etj.

 • Përpilim te shkresave
 • lutje,
 • kërkesa, ankesa,
 • letra përgjigje,
 • kontrata të ndryshme,
 • plotësime formularësh nga domene të ndryshme,
 • Shkresa administrative tjera.

 • Përkthime profesionale të TEKSTEVE të natyrës së ndryshme në gjuhet : shqip, gjermanisht,
 • Te gjith dokumentacionit të natyrës juridike,
 • Dokumentave mjeksore,
 • Dokumentave teknike,
 • Dosjes shkollore (Diploma, qartifikat dëftesa notash, etj)
 • Dhe dokumentave nga shume fusha dhe lami të tjera.

 • Ndërmjetesime në mes personave privat ose firmave zviceriane dhe institucioneve të Kosovës, Serbis, dhe tërë ish Jugosllavis në lidhje me realizimin e drejtave të penzionit, drejtës familijare – martesore, drejtës trashigimore, dhe tjera mardhenjeve juridike.